Múdra energetika: Úsporné riešenia pre všetky generácie PSK

Múdra energetika: Úsporné riešenia pre všetky generácie PSK

Konferencia s názvom Smart riešenia a energetické úspory Prešovského samosprávneho kraja, ktorá sa konala v pondelok 9. októbra 2017 ukázala, že náš región je v tejto oblasti slovenským lídrom. Tiež sa potvrdilo, že múdre a inteligentné riešenia v oblasti energetiky nám pomáhajú nielen šetriť finančné prostriedky, ale aj vytvárať podmienky pre nové pracovné príležitosti a profesionálne uplatnenie mladej generácie a technickej inteligencie Prešovského kraja.

Elena je ženské meno a stalo aj pomenovaním programu, vďaka ktorému Prešovský kraj investoval do desiatok energetických projektov a obnoviteľných zdrojov energií 22 miliónov eur. Tieto prostriedky sme získali z eurofondov a spoluprácou s Európskou investičnou bankou.

Program ELENA sa síce 31. decembra 2017 končí, no hneď od 1. januára 2018 začne fungovať Energetická agentúra SMART regiónu Prešovského samosprávneho kraja. A tým sa dostávame k novému slovíčku, ktoré budeme často používať: „smart“.

Smart po anglicky znamená múdry alebo chytrý. Prostredníctvom energetickej agentúry budeme pokračovať v spolupráci s verejným aj súkromným sektorom či s Európskou investičnou bankou na nových inteligentných a múdrych riešeniach v oblasti energeticky a obnoviteľných zdrojov.

A práve o možnostiach rozvoja ďalších projektov zameraných na šetrenie v energetike v rámci objektov spravovaných našou župou, ako aj o spolupráci na múdrych programoch so samosprávami sme hovorili na konferencii Smart riešenia a energetické úspory Prešovského samosprávneho kraja.

Na konferencii som diskutoval napríklad s viceprezidentom Európskej investičnej banky Vazilom Hudákom, Jozefom Zajacom, dekanom Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity Košice so sídlom v Prešovi, ako aj s primátorom Bardejova Borisom Hanuščákom či s Františkom Chovancom z Environmentálnej energetickej agentúry a Alexandrom Tokarčíkom z Energetického klastra Prešovského kraja.

Oceňujem slová pána dekana Fakulty výrobných technológií Jozefa Zajaca, ktorý vyzdvihol prínos našich riešení pre všetky generácie nášho regiónu: „Našou úlohou je znižovanie spotreby energií, takzvanej uhlíkovej stopy a záťaže na životné prostredie. Je dobré, že v tomto smere je Prešovský samosprávny kraj koordinátorom pomoci aj pre mestá a obce, ktoré nemajú kapacity a ani špecialistov. Tu vidíme priestor aj pre vysoké školy a výskumné ústavy.“ Prešovský kraj bude nielen múdry a smrat, ale vďaka správnej energetickej politike ušetrí veľa peňazí a ochráni životné prostredie pre súčasné aj budúce generácie.