Otvorili sme novú cestu na Mariánsku horu

Otvorili sme novú cestu na Mariánsku horu

Som veľmi rád, že Mariánska hora v Levoči má novú cestu. V stredu 18. októbra 2017 sme ju za prítomnosti cikrevných predstaviteľov oficálne odovzdali do užívania. Teším sa, že bude slúžiť návšetvníkom tohto význameného pútnického miesta. Počas púte, ale aj mimo hlanej sezóny sa prichádza na Mariánsku horu pomodliť k Matke Božej množstvo ľudí. Vďaka novej ceste sa na horu oveľa ľahšie dostanú tí, ktorí nedokážu chodiť po vlastných nohách a potrebujú pomoc blížnych. Nová cesta umožní aj ľahší prístup rýchlej zdravotnej pomoci, ak si to bude situácia počas púte vyžadovať.

Prešvský kraj investoval do tejto cestnej komunikácie takmer 790 tisíc eur, mesto Levoča prispelo necelými 14 tisíckami. Verím, že najbližšia sezóna bude pre všetkých pútnikov vďaka novej ceste ešte krajším zážitkom.