Urobme ešte jeden dôležitý krok: Poďme v sobotu 4. novembra spoločne voliť ekonomický rozvoj a sociálnu stabilitu!

Urobme ešte jeden dôležitý krok: Poďme v sobotu 4. novembra spoločne voliť ekonomický rozvoj a sociálnu stabilitu!

Počas uplynulého obdobia sme spoločne znova prešli obrovský kus cesty. Náš kraj zaznamenal ekonomický rozvoj, zvýšil štandard sociálneho zabezpečenia, po všetkých stránkach sa modernizoval a financoval množstvo potrebných projektov bez toho, aby sme zadlžovali budúce generácie.

Naše spoločné úsilie znamenalo množstvo odvedenej poctivej práce, výsledkami ktorej sú stovky kilometrov opravených ciest, mostov a zosuvov, zachovanie dotácií na dopravu a udržanie lokálnych spojov, rozsiahla obnova stredných škôl a domovov sociálnych služieb, múdre riešenia v oblasti energetiky a pripravenosť na financovanie nášho ekonomického rozvoja aj v období, keď už Slovensko nebude prijímateľom eurofondov.

Dokázali sme skĺbiť záujmy kraja so záujmami obcí a miest. Dôkazom toho sú mnohé nové križovatky či športoviská, ale aj Prešovská kreatívna fabrika – miesto, kde nájdu uplatnenie talenty z celého nášho kraja. Vedeli sme skĺbiť naše národné, kultúrne a náboženské tradície s podporou rozvoja cestovného ruchu. Najlepším príkladom tohto úsilia je projekt Svätomariánska púť – Svetlo z východu, v rámci ktorého investujeme významné prostriedky do náboženského turizmu.

Mnohé projekty sa nám podarilo dokončiť a mnoho ďalších sme rozbehli. Mám dostatok odborných skúseností, síl aj odhodlania v tejto práci pokračovať aj ďalej. Chcem byť aj naďalej oporou všetkých generácií nášho kraja.

Spoločne sme prešli veľký kus cesty. Aby sme na tejto ceste mohli pokračovať aj naďalej, musíme spoločne urobiť ešte jeden dôležitý krok: ísť spoločne voliť, pretože budúcnosť nášho kraja máme vo vlastných rukách.

Poďme 4. novembra voliť realistické riešenia namiesto planých sľubov. Voľme ekonomický rozvoj, sociálnu stabilitu a nadstranícku spoluprácu pre všetky generácie nášho kraja!