Župa a mesto Prešov spolupracujú na podpore tvorby pracovných miest

Župa a mesto Prešov spolupracujú na podpore tvorby pracovných miest

S mimoriadnym potešením môžem oznámiť, že župa a mesto Prešov podpísali memorandum o spolupráci, ktoré prinesie nášmu kraju nové pracovné miesta a impulzy rozvoja. S primátorkou Prešova pani Andreou Turčanovou sme sa zhodli na tom, že spoločnými silami musíme podporiť talenty v našom kraji, aby mohli rásť a podieľať sa na rozvoji a stabilite pre všetky generácie.

Prešovský kraj a mesto Prešov sa dohodli na spolupráci zameranej na udržanie zamestnanosti a tvorbu pracovných miest v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Kraj a mesto vytvoria kreatívne centrum - Prešovskú kreatívnu fabriku, ktorá bude využívať možnosti Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020.

Veľmi sa teším, že spolu s pani primátorkou Andreou Turčanovou sme bez ohľadu na stranícku príslušnosť spojili sily, aby sme podporili talenty, ktoré prinesú Prešovskému kraju nové netechnologické inovácie a prispejú tak k tvorbe nových pracovných miest.

Náš kraj, ale aj celé Slovensko potrebujú spájanie síl všetkých ľudí, ktorí vedia a chcú podporovať rozvoj a stabilitu. Župa a mesto Prešov ukázali, že to dokážu. Ďakujem každému, kto akoukoľvek formou prispel k vzniku memoranda o spolupráci. Teším sa, že Prešovský kraj bude mať Kreatívne centrum, podporujúce rozvoj talentov a tak potrebných inovácií.