Čo sme spolu dosiahli

Pridajte sa ku mne na Facebooku

Prečítajte si ďalšie vydania Novín Prešovského kraja

Prvé vydanie Druhé vydanie

Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň kandidátom na funkciu predsedu samosprávneho kraja

Stiahnuť

Rozvoj Prešovského kraja slúži všetkým generáciam

Prešovský kraj je v mnohých ohľadoch jedinečný. Na jeho území sa nachádzajú naše najvyššie a najkrajšie hory Vysoké Tatry, nádherné pamiatky v Bardejove, zapísané do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO, unikátne diela majstra Pavla z Levoče či tajomné a divoké Poloniny. Sú to hodnoty, ktoré sme dostali do daru, a našou úlohou bolo, je a bude prešovský región rozvíjať tak, aby slúžil potrebám všetkých generácií, ktoré tu žijú.

Pohľad do minulosti

Oprávnene však môžeme byť hrdí nielen na to, čo sme dostali do daru, ale aj na to, čo sa nám podarilo spoločne vytvoriť. Nie nadarmo sme boli opakovane vyhlásení za najlepšie hospodáriaci kraj na Slovensku a tiež nie náhodou, že spomedzi ôsmich regionálnych samospráv sme s prevahou niekoľkých konských dĺžok na čele múdrych, úsporných a životné prostredie šetriacich riešení v oblasti energetiky.

Ani to nie je všetko. Vďaka rozumnej a straníckymi škriepkami nezaťaženej spolupráci s krajským zastupiteľstvom, s miestnymi samosprávami, vládou a jednotlivými ministerstvami sa náš kraj neustále posúva dopredu. Vidieť to na čoraz kvalitnejších cestách, vynovených školách a športoviskách. Stále lepšie chránime, zveľaďujeme a obnovujeme naše kultúrne pamiatky, divadlá, múzeá a iné ustanovizne. Zvyšujeme kvalitu sociálnej starostlivosti o seniorov, a tým napĺňame zmysel symbiózy všetkých generácií nášho kraja.

Pohľad do budúcnosti

Našou silnou stránkou bolo to, že sme nikdy nezaspali na vavrínoch. Stále sme sa chceli zlepšovať a napredovať. Presne taký musí byť náš pohľad do budúcnosti. Nemôžeme sa nechať uchlácholiť doterajšími úspechmi, ale musíme na ne tvorivo nadviazať.
Naučili sme sa efektívne využívať peniaze z fondov Európskej únie. Už dnes sa však pripravujeme na to, že k týmto zdrojom nebudeme mať prístup večne. Napriek tomu vieme, ako naďalej financovať rozvoj nášho kraja a nezaťažiť pritom rozpočet a najmä generácie, ktoré prídu po nás. Musíme hľadať rovnováhu medzi prítomnosťou a budúcnosťou, aby rozvoj slúžil naozaj všetkým.

Rozbehli sme mnohé projekty. Veľa z nich sme už úspešne zavŕšili, no mnohé čakajú na to, aby sme ich spoločne dokončili. Čakajú nás ďalšie štyri roky spoločnej práce v prospech všetkých generácií Prešovského samosprávneho kraja.


Prešovský kraj 2014 – 2017:
Rozvoj a stabilita pre všetky generácie

Náš kraj hospodáril v uplynulých štyroch rokoch s rozpočtom 762 miliónov eur. Použili sme ich tak, aby sme podporili ekonomický rozvoj, udržali kvalitné stredné školstvo, dopriali športové a kultúrne vyžitie mládeži, ľuďom v stredných rokoch i seniorom a zabezpečili sme sociálnu stabilitu pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Na investície sme vyčlenili 143 miliónov eur.Rozvoj a stabilita pre všetky generácieNAJVÄČŠIE INVESTÍCIE DO SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Domov sociálnych služieb Jána z Boha, Spišské Podhradie 1,8 mil. €
Domov pre seniorov, Stará Ľubovňa 1,8 mil. €
Domov pod Tatrami, Batizovce 1,1 mil. €
Domov sociálnych služieb ProAlia, Bardejov 933 000 €
Centrum sociálnych služieb Tovarné 779 000 €
Domov sociálnych služieb Sabinov 733 000 €
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, Kalinov 645 000 €
Centrum sociálnych služieb Clementia, Ličartovce 592 000 €
Senior dom Svida, Svidník 497 000 €
Centrum sociálnych služieb Vita Vitalis, Prešov 460 000 €
Domov sociálnych služieb Giraltovce 445 000 €


Pomáhali sme všetkým okresom nášho kraja


Vyberte si okres:
mapa

Ako sme spoločne spravovali okres Bardejov

Bardejov

V uplynulom období sme spolupracovali s každým okresom nášho kraja, aby sme zabezpečili rozvoj a stabilitu pre všetkých. Intenzívne sme pracovali aj na rozvoji okresu Bardejov.

Vizitka okresu:
3 kultúrne zariadenia
1 zariadenie sociálnych služieb
(2 organizačné jednotky)
6 stredných škôl
303 km ciest
DOTÁCIE
Pre autobusovú dopravu 6,4 mil. €
Pre mestá a obce (kultúra a šport) 118 000 €
NAJVÄČŠIE INVESTÍCIE
Modernizácia cestného spojenia
Prešov- Bardejov-Gorlice
(Raslavice-Janovce, Kľušov-Bardejov,
Regetovka-Becherov)
3,5 mil. €
Šarišské múzeum 1,8 mil. €
Rekonštrukcia cesty
Becherov – št. hranica (SK-PL)
1,6 mil. €
DSS ProAlia, Bardejov 933 000 €
Stredná priemyselná škola,
Komenského ul., Bardejov
790 000 €
Rekonštrukcia mosta, Komárov 600 000 €
Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov 538 000 €
Hotelová akadémia, Bardejov 530 000 €
Rekonštrukcia cesty
a mosta Nemcovce – Kurima
379 000 €
Spojená škola J. Henischa,
Bardejov
364 000 €
Rekonštrukcia cesty
Zborov – Stebnícka Huta
354 000 €
DSS ProAlia

DSS ProAlia

Modernizácia cestného spojenia Prešov-Bardejov-Gorlice

Modernizácia cestného spojenia Prešov-Bardejov-Gorlice

SPŠ Bardejov

SPŠ Bardejov

Šarišské múzeum

Šarišské múzeum

Ako sme spoločne spravovali okres Humenné

Humenné

V uplynulom období sme spolupracovali s každým okresom nášho kraja, aby sme zabezpečili rozvoj a stabilitu pre všetkých. Intenzívne sme pracovali aj na rozvoji okresu Humenné.

Vizitka okresu:
3 kultúrne zariadenia
3 zariadenia sociálnych služieb
(4 organizačné jednotky)
7 stredných škôl
198 km ciest


ZDRUŽENÁ INVESTÍCIA S MESTOM HUMENNÉ:
100 000 €
Futbalové ihrisko s umelým povrchom
DOTÁCIE
Pre autobusovú dopravu 7,4 mil. €
Pre mestá a obce (kultúra a šport) 96 000 €
NAJVÄČŠIE INVESTÍCIE
Vihorlatské múzeum
(rekonštrukcia kaštieľa)
2,8 mil. €
Rekonštrukcia cesty
Adidovce- Udavské
634 000 €
Cestný úsek Udavské (žel. stanica)
– križovatka Velopolie
430 000 €
Gymnázium armádneho
generála L. Svobodu, Humenné
308 000 €
Rekonštrukcia mosta
Zubné – Vyšný Hrušov
307 000 €
Rekonštrukcia mosta Prituľany 300 000 €
Stredná zdravotnícka škola,
Humenné
298 000 €
Stredná odborná škola,
Mierová, Humenné
282 000 €
Cestný úsek
Ruská Kajňa – Košarovce
253 000 €
Stredná odborná škola technická, Humenné 239 000 €
DSS Jabloň 232 000 €
DSS Jabloň

DSS Jabloň

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu

Stabilizácia zosuvu Košarovce – Nižná Sitnica

Stabilizácia zosuvu Košarovce – Nižná Sitnica

Modernizácia cestného spojenia Prešov-Bardejov-Gorlice

Modernizácia cestného spojenia Prešov-Bardejov-Gorlice

Ako sme spoločne spravovali okres Kežmarok

Kežmarok

V uplynulom období sme spolupracovali s každým okresom nášho kraja, aby sme zabezpečili rozvoj a stabilitu pre všetkých. Intenzívne sme pracovali aj na rozvoji okresu Kežmarok.

Vizitka okresu:
1 kultúrne zariadenie
2 zariadenia sociálnych služieb
(2 organizačné jednotky)
5 stredných škôl
180 km ciest


ZDRUŽENÁ INVESTÍCIA S MESTOM SPIŠSKÁ BELÁ:
100 000 €
Výstavba hokejbalovej haly
DOTÁCIE
Pre autobusovú dopravu 6,4 mil. €
Pre mestá a obce (kultúra a šport) 92 000 €
NAJVÄČŠIE INVESTÍCIE
Vihorlatské múzeum
(rekonštrukcia kaštieľa)
2,8 mil. €
Stredná odborná škola
Garbiarska, Kežmarok
1,4 mil. €
Múzeum Kežmarok 1,3 mil. €
Vytvorenie stredoškolského
areálu v Kežmarku
1,0 mil. €
Rekonštrukcia mosta - Jezersko 600 000 €
Stredná odborná škola,
Kušnierska brána, Kežmarok
559 000 €
Cestný úsek Spišská Belá
Spišská Stará Ves (Reľov)
428 000 €
Zariadenie sociálnych služieb
Jasoň, Spišská Stará Ves
296 000 €
Rekonštrukcia cesty
Tvarožná – Vlkovce
280 000 €
Rekonštrukcia mosta
Slovenská Ves
262 000 €
Centrum sociálnych služieb,
Kežmarok
256 000 €
Múzeum Kežmarok

Múzeum Kežmarok

Zariadenie sociálnych služieb Jasoň

Zariadenie sociálnych služieb Jasoň

Zmodernizovaná telocvičňa, SOŠ Garbiarskej

Zmodernizovaná telocvičňa, SOŠ Garbiarskej

Ako sme spoločne spravovali okres Levoča

Levoča

V uplynulom období sme spolupracovali s každým okresom nášho kraja, aby sme zabezpečili rozvoj a stabilitu pre všetkých. Intenzívne sme pracovali aj na rozvoji okresu Levoča.

Vizitka okresu:
1 zariadenie sociálnych služieb
(1 organizačná jednotka)
4 stredné školy
131 km ciest


ZDRUŽENÁ INVESTÍCIA S OBCOU SPIŠSKÝ HRHOV:
40 000 €
Rekonštrukcia tréningového centra sociálnych podnikov

ZDRUŽENÁ INVESTÍCIA S MESTOM SPIŠSKÉ PODHRADIE:
13 000 €
Rekonštrukcia komunikácie k Spišskému hradu
DOTÁCIE
Pre autobusovú dopravu 4 mil. €
Pre mestá a obce (kultúra a šport) 59 000 €
NAJVÄČŠIE INVESTÍCIE
Domov sociálnych služieb
sv. Jána z Boha, Spišské Podhradie
1,8 mil. €
Rekonštrukcia cesty
Bijacovce – Brezovica
1,1 mil. €
Rekonštrukcia cesty Levoča –
Mariánska hora (II. a III. etapa)
759 000 €
Rekonštrukcia cesty
Brutovce – Slavkov
401 000 €
Rekonštrukcia cesty
Dúbrava – Spišské Podhradie
319 000 €
Rekonštrukcia cesty
Dravce – Bukovinka
245 000 €
Rekonštrukcia cesty
Dravce – Dlhé Stráže
215 000 €
Rekonštrukcia cesty
Nemešany – Baldovce
170 000 €
Rekonštrukcia cesty Levoča-Mariánska hora

Rekonštrukcia cesty Levoča-Mariánska hora

Rekonštrukcia cesty Bijacovce – Brezovica

Rekonštrukcia cesty Bijacovce – Brezovica

DSS sv. Jána z Boha

DSS sv. Jána z Boha

Ako sme spoločne spravovali okres Medzilaborce

Medzilaborce

V uplynulom období sme spolupracovali s každým okresom nášho kraja, aby sme zabezpečili rozvoj a stabilitu pre všetkých. Intenzívne sme pracovali aj na rozvoji okresu Medzilaborce.

Vizitka okresu:
1 kultúrne zariadenie
2 zariadenia sociálnych služieb
(2 organizačné jednotky)
2 stredné školy
130 km ciest


ZDRUŽENÁ INVESTÍCIA S MESTOM MEDZILABORCE:
100 000 €
Výstavba multifunkčnej ľadovej plochy
DOTÁCIE
Pre autobusovú dopravu 1,2 mil. €
Pre mestá a obce (kultúra a šport) 26 000 €
NAJVÄČŠIE INVESTÍCIE
Rozvoj cestnej infraštruktúry
Snina-Medzilaborce-Krosno
(Medzilaborce-Palota, Čabalovce-Hostovice)
3,4 mil. €
Centrum sociálnych služieb
Dúhový sen Kalinov
645 000 €
Rekonštrukcia mosta
Oľka – Radvaň nad Laborcom
368 000 €
Rekonštrukcia cesty
Medzilaborce – Kalinov
295 000 €
Rekonštrukcia cesty
Medzilaborce – Ňagov
226 000 €
Rekonštrukcia cesty
Ruská Kajňa – Oľka
199 000 €
Rekonštrukcia cesty
Dravce – Dlhé Stráže
215 000 €
Rekonštrukcia mosta
Sukov – Medzilaborce
195 000 €
Rekonštrukcia cesty
Borov – prieťah
190 000 €
Rekonštrukcia križovatky
Repejov – Oľka
172 000 €
Zariadenia sociálnych služieb
Dotyk, Medzilaborce
142 000 €
Múzeum moderného
umenia A. Warhola
118 000 €
Centrum sociálnych služieb Dúhový sen

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen

Rozvoj cestnej infraštruktúry Snina-Medzilaborce-Krosno

Rozvoj cestnej infraštruktúry Snina-Medzilaborce-Krosno

Rekonštrukcia mosta Oľka – Radvaň nad Laborcom

Rekonštrukcia mosta Oľka – Radvaň nad Laborcom

Ako sme spoločne spravovali okres Poprad

Poprad

V uplynulom období sme spolupracovali s každým okresom nášho kraja, aby sme zabezpečili rozvoj a stabilitu pre všetkých. Intenzívne sme pracovali aj na rozvoji okresu Poprad.

Vizitka okresu:
4 kultúrne zariadenie
1 zariadenie sociálnych služieb
(2 organizačné jednotky)
9 stredných škôl, 1 školský internát, 1 škola v prírode, 1 jazyková škola
215 km ciest
DOTÁCIE
Pre autobusovú dopravu 9,8 mil. €
Pre mestá a obce (kultúra a šport) 145 000 €
NAJVÄČŠIE INVESTÍCIE
Podtatranské múzeum 2,5 mil. €
Škola v prírode Detský raj
Tatranská Lesná
1,6 mil. €
Podtatranská knižnica 1,3 mil. €
Centrum sociálnych služieb
Domov pod Tatrami, Batizovce
1,1 mil. €
Školský internát, Poprad 995 000 €
Strojné vybavenie SÚC PSK
oblasť Poprad
(sypače, nakladač, kosačka)
850 000 €
Rekonštrukcia cesty
Dravce – Dlhé Stráže
215 000 €
Stredná odborná škola technická,
Poprad
583 000 €
Rekonštrukcia cesty
Tatranská Štrba - Štrbské Pleso
383 000 €
Stredná odborná škola Svit 355 000 €
Tatranská galéria 347 000 €
Rekonštrukcia cesty
Poprad – Spišská Teplica
328 000 €
Stredná odborná škola,
Okružná ul., Poprad
316 000 €
Rekonštrukcia cesty
Poprad – Spišské Bystré
300 000 €
Gymnázium Poprad 299 000 €

ZDRUŽENÁ INVESTÍCIA S MESTOM POPRAD:
300 000 €
Okružná križovatka na Ulici Slovenského odboja a Hraničnej


ZDRUŽENÁ INVESTÍCIA S OBCOU ŠTRBA:
300 000 €
Dobudovanie lyžiarskeho bežeckého areálu v Tatranskej Lomnici


ZDRUŽENÁ INVESTÍCIA S MESTOM VYSOKÉ TATRY:
100 000 €
Tréningové centrum mládeže a športu v Tatranskej Lomnici


ZDRUŽENÁ INVESTÍCIA S MESTOM VYSOKÉ TATRY:
150 000 €
Okružná križovatka v Tatranskej LomniciŠkola v prírode Detský raj Tatranská Lesná

Škola v prírode Detský raj Tatranská Lesná

Strojné vybavenie SÚC PSK, pre oblasť Poprad

Strojné vybavenie SÚC PSK, pre oblasť Poprad

Ako sme spoločne spravovali okres Prešov

Prešov

V uplynulom období sme spolupracovali s každým okresom nášho kraja, aby sme zabezpečili rozvoj a stabilitu pre všetkých. Intenzívne sme pracovali aj na rozvoji okresu Prešov.

Vizitka okresu:
7 kultúrnych zariadení
3 zariadenia sociálnych služieb
(4 organizačné jednotky)
19 stredných škôl, 1 jazyková škola
315 km ciest


ZDRUŽENÁ INVESTÍCIA SO SPOLOČNOSŤOU KENEX:
797 000 €
Štadión s umelou ľadovou plochou – PSK aréna
DOTÁCIE
Pre autobusovú dopravu 13,8 mil. €
Pre Futbal Tatran arénu 1,1 mil. €
Pre mestskú autobusovú dopravu 518 000 €
Spolu nancovanie projektov Svätomariánska púť 289 000 €
Pre mestá a obce (kultúra a šport) 287 000 €
NAJVÄČŠIE INVESTÍCIE
Šarišská galéria 3,0 mil. €
Rekonštrukcia Kuzmányho ulice
v Prešove
645 000 €
Divadlo Jonáša Záborského 1,2 mil. €
Hvezdáreň a planetárium,
Prešov
986 000 €
Rekonštrukcia cesty
Medzilaborce – Ňagov
226 000 €
Rekonštrukcia cesty
Prešov – Kokošovce - Zlatá Baňa - Červenica
737 000 €
SPŠ strojnícka, Duklianska 1, Prešov 716 000 €
Spojená škola
Ľ. Podjavorinskej, Prešov
650 000 €
CSS Clementia Ličartovce 592 000 €
Spojená škola, Kollárova 10, Prešov 172 000 €
Zariadenia sociálnych služieb
Dotyk, Medzilaborce
507 000 €
Sanácia zosuvu Kokošovce – Sigord 500 000 €
CSS Vita Vitalis Prešov 460 000 €
SOŠ obchodu a služieb, Prešov 457 000 €
SPŠ strojnícka, Duklianska 1

SPŠ strojnícka, Duklianska 1

Šarišská galérianá

Šarišská galéria

PSK aréna

PSK aréna

CSS Clementia Ličartovce

CSS Clementia Ličartovce

Rekonštrukcia Kuzmányho ulice

Rekonštrukcia Kuzmányho ulice

Ako sme spoločne spravovali okres Sabinov

Sabinov

V uplynulom období sme spolupracovali s každým okresom nášho kraja, aby sme zabezpečili rozvoj a stabilitu pre všetkých. Intenzívne sme pracovali aj na rozvoji okresu Sabinov.

Vizitka okresu:
2 zariadenia sociálnych služieb
(1 organizačná jednotka)
4 stredné školy (od 1. 9. 2017 – 3 stredné školy)
147 km ciest


ZDRUŽENÁ INVESTÍCIA S MESTOM SABINOV:
30 000 €
Výstavba hokejových šatní
DOTÁCIE
Pre autobusovú dopravu 3,6 mil. €
PPre mestá a obce (kultúra a šport) 85 000 €
NAJVÄČŠIE INVESTÍCIE
Spojená škola Sabinov 1,2 mil. €
DSS Sabinov 733 000 €
Gymnázium Lipany 581 000 €
Stredná odborná škola Lipany 355 000 €
Rekonštrukcia cesty
Vyšný Slavkov – Brezovica
300 000 €
Rekonštrukcia cesty
Ražňany – Medzany – Veľký Šariš
258 000 €
Rekonštrukcia cesty
Hanigovce – spojka
250 000 €
Rekonštrukcia cesty
Krásna Lúka – Torysa
246 000 €
Rekonštrukcia cesty
Drienica – spojka
134 000 €
Gymnázium Sabinov 111 000 €
Gymnázium Lipany

Gymnázium Lipany

DSS Sabinov

DSS Sabinov

Rekonštrukcia cesty Vyšný Slavkov – Brezovica

Rekonštrukcia cesty Vyšný Slavkov – Brezovica

Rekonštrukcia cesty Ražňany – Medzany - Veľký Slavkov

Rekonštrukcia cesty Ražňany – Medzany - Veľký Slavkov

Spojená škola Sabinov

Spojená škola Sabinov

Ako sme spoločne spravovali okres Snina

Snina

V uplynulom období sme spolupracovali s každým okresom nášho kraja, aby sme zabezpečili rozvoj a stabilitu pre všetkých. Intenzívne sme pracovali aj na rozvoji okresu Snina.

Vizitka okresu:
3 zariadenia sociálnych služieb
(4 organizačné jednotky)
3 stredné školy
146 km ciest


ZDRUŽENÁ INVESTÍCIA S MESTOM SNINA:
100 000 €
Futbalové ihrisko s umelých povrchom
DOTÁCIE
Pre autobusovú dopravu 2,3 mil. €
PPre mestá a obce (kultúra a šport) 53 000 €
NAJVÄČŠIE INVESTÍCIE
Rozvoj cestnej infraštruktúry
Snina- Medzilaborce – Krosno
(úseky Čabalovce - Hostovice,
Medzilaborce - Palota)
3,4 mil. €
Rekonštrukcia cesty
Stakčín- vodná nádrž Starina
744 000 €
Centrum sociálnych služieb
Zátišie Snina
428 000 €
SPŠ Snina 383 000 €
Domov v Poloninách Nová Sedlica 236 000 €
SOŠ Sládkovičova, Snina 203 000 €
Rekonštrukcia cesty
Pichné – Snina
200 000 €
Rekonštrukcia cesty
Topoľa – Runina
197 000 €
Rekonštrukcia cesty
Pčoliné – prieťah
142 000 €
Centrum sociálnych služieb Dúbrava 138 000 €
Gymnázium Snina 63 000 €
Centrum sociálnych služieb Zátišie

Centrum sociálnych služieb Zátišie

Rekonštrukcia cesty Stakčín- vodná nádrž Starina

Rekonštrukcia cesty Stakčín- vodná nádrž Starina

SPŠ Snina

SPŠ Snina

Ako sme spoločne spravovali okres Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa

V uplynulom období sme spolupracovali s každým okresom nášho kraja, aby sme zabezpečili rozvoj a stabilitu pre všetkých. Intenzívne sme pracovali aj na rozvoji okresu Stará Ľubovňa.

Vizitka okresu:
3 kultúrne zariadenia
2 zariadenia sociálnych služieb
(2 organizačné jednotky)
4 stredné školy
162 km ciest


ZDRUŽENÁ INVESTÍCIA S MESTOM STARÁ ĽUBOVŇA:
100 000 €
Futbalové ihrisko s umelých povrchom
DOTÁCIE
Pre autobusovú dopravu 4 mil. €
PPre mestá a obce (kultúra a šport) 82 000 €
NAJVÄČŠIE INVESTÍCIE
Ľubovnianske múzeum – hrad 2,6 mil. €
Domov pre Seniorov Stará Ľubovňa 1,8 mil. €
Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa 912 000 €
SOŠ Jarmočná, Stará Ľubovňa 789 000 €
Rekonštrukcia cesty
Mníšek nad Popradom – Medzibrodie
640 000 €
Rekonštrukcia mosta Malý Lipník – Sulín 632 000 €
Rekonštrukcia cesty
Stará Ľubovňa – Jarabina – Litmanová
583 000 €
Rekonštrukcia cesty
Topoľa – Runina
197 000 €
Rekonštrukcia mosta Podolínec 500 000 €
Rekonštrukcia mosta
Veľká Lesná – Haligovce
449 000 €
Domov sociálnych služieb Legnava 412 000 €
SOŠ technická, Stará Ľubovňa 361 000 €
CDomov pre seniorov Stará Ľubovňa

Domov pre seniorov Stará Ľubovňa

Domov sociálnych služieb Legnava

Domov sociálnych služieb Legnava

Ľubovnianske múzeum – hrad a kaštieľ

Ľubovnianske múzeum – hrad a kaštieľ

Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa

Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa

Rekonštrukcia cesty Mníšek nad Popradom – Medzibrodie

Rekonštrukcia cesty Mníšek nad Popradom – Medzibrodie

Ako sme spoločne spravovali okres Stropkov

Stropkov

V uplynulom období sme spolupracovali s každým okresom nášho kraja, aby sme zabezpečili rozvoj a stabilitu pre všetkých. Intenzívne sme pracovali aj na rozvoji okresu Stropkov.

Vizitka okresu:
1 zariadenie sociálnych služieb
(2 organizačné jednotky)
3 stredné školy
141 km ciest

DOTÁCIE
Pre autobusovú dopravu 2,2 mil. €
PPre mestá a obce (kultúra a šport) 40 000 €
NAJVÄČŠIE INVESTÍCIE
Modernizácia cestného spojenia
Snina – Medzilaborce – Krosno
(úseky Makovce- Staškovce, Miroľa- Staškovce)
3,3 mil. €
SOŠ elektrotechnická, Stropkov 632 000 €
Sanácia zosuvu – Varechovce 400 000 €
SOŠ Hlavná, Stropkov 269 000 €
Rekonštrukcia cesty Breznička – Veľkrop 215 000 €
Rekonštrukcia cesty Vislava 210 000 €
Domov sociálnych služieb Stropkov 196 000 €
Rekonštrukcia križovatky – Brusnica 185 000 €
Sanácia zosuvu – Tokajík 180 000 €
Domov sociálnych služieb Stropkov

Domov sociálnych služieb Stropkov

Modernizácia cestného spojenia Snina – Medzilaborce – Krosno

Modernizácia cestného spojenia Snina – Medzilaborce – Krosno

SOŠ elektrotechnická, Stropkov

SOŠ elektrotechnická, Stropkov

Ako sme spoločne spravovali okres Svidník

Svidník

V uplynulom období sme spolupracovali s každým okresom nášho kraja, aby sme zabezpečili rozvoj a stabilitu pre všetkých. Intenzívne sme pracovali aj na rozvoji okresu Svidník.

Vizitka okresu:
2 kultúrne zariadenia
2 zariadenia sociálnych služieb
(1 organizačná jednotka)
6 stredných škôl
162 km ciest

DOTÁCIE
Pre autobusovú dopravu 3,7 mil. €
PPre mestá a obce (kultúra a šport) 66 000 €
NAJVÄČŠIE INVESTÍCIE
Modernizácia cestného spojenia
Snina - Medzilaborce – Krosno
(úseky Miroľa - Staškovce, Makovce - Staškovce)
3,3 mil. €
Podduklianske osvetové stredisko 738 000 €
SOŠ technická, Svidník 599 000 €
Senior dom Svida 497 000 €
Domov sociálnych služieb Giraltovce 445 000 €
Rekonštrukcia cesty
Šarišský Štiavnik - Rovné
431 000 €
Gymnázium Svidník 390 000 €
Prestavba skládky chemického
materiálu Šemetkovce
190 000 €
Rekonštrukcia cesty Miroľa – Kr. Poľana 182 000 €
Podduklianska knižnica Svidník 126 000 €
Spojená škola, Centrálna ul., Svidník 121 000 €
Modernizácia cestného spojenia Snina – Medzilaborce – Krosno

Modernizácia cestného spojenia Snina – Medzilaborce – Krosno

SOŠ technická, Svidník

SOŠ technická, Svidník

Podduklianske osvetové stredisko

Podduklianske osvetové stredisko

Senior dom Svida

Senior dom Svida

Ako sme spoločne spravovali okres Vranov nad Topľou

Vranov nad Topľou

V uplynulom období sme spolupracovali s každým okresom nášho kraja, aby sme zabezpečili rozvoj a stabilitu pre všetkých. Intenzívne sme pracovali aj na rozvoji okresu Vranov nad Topľou.

Vizitka okresu:
3 kultúrne zariadenia
2 zariadenia sociálnych služieb
(4 organizačné jednotky)
5 stredných škôl
212 km ciest

DOTÁCIE
Pre autobusovú dopravu 8,1 mil. €
PPre mestá a obce (kultúra a šport) 112 000 €
NAJVÄČŠIE INVESTÍCIE
Vlastivedné múzeum Hanušovce n/Topľou 1,5 mil. €
Gymnázium Vranov nad Topľou 972 000 €
CSS Ametyst Tovarné 779 000 €
Rekonštrukcia mosta Skrabské – Bystré 549 000 €
Domov sociálnych služieb Giraltovce 445 000 €
Rekonštrukcia cesty
Jasenovce – Girovce – Pakostov – R. Kajňa
351 000 €
Rekonštrukcia cesty
Ďapalovce – Stropkov
343 000 €
Rekonštrukcia mosta
DDlhé Kĺčovo – Sačurov
326 000 €
Rekonštrukcia mosta Jasenovce – Holčíkovce 310 000 €
Sanácia zosuvu cesty – Pavlovce 207 000 €
Rekonštrukcia cesty Hencovce – Dlhé Kĺčovo 200 000 €
SOŠ drevárska, Vranov nad Topľou 103 000 €

ZDRUŽENÁ INVESTÍCIA S MESTOM VRANOV NAD TOPĽOU:
90 000 €
Umelý trávnik futbalového štadióna na Ulici B. Nemcovej


ZDRUŽENÁ INVESTÍCIA S MESTOM VRANOV NAD TOPĽOU:
100 000 €
Multifunkčný športový areál pri ZŠ Sídlisko II


ZDRUŽENÁ INVESTÍCIA S OBCOU JUSKOVA VOĽA:
31 000 €
Rekonštrukcia cesty


CSS Ametyst Tovarné

CSS Ametyst Tovarné

Rekonštrukcia mosta Skrabské – Bystré

Rekonštrukcia mosta Skrabské – Bystré

Gymnázium Vranov nad Topľou

Gymnázium Vranov nad Topľou

Vlastivedné múzeum Hanušovce

Vlastivedné múzeum Hanušovce

Pridajte sa ku mne na Facebooku

Prečítajte si ďalšie vydania Novín Prešovského kraja

Prvé vydanie Druhé vydanie

Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň kandidátom na funkciu predsedu samosprávneho kraja

Stiahnuť