Stretnutia

30.10., 17.00

Vranov nad Topľou, mestský dom kultúry
Stretnutie s občanmi

29.10., 15.00

Humenné, námestie/MSKS
Stretnutie s občanmi

29.10., 18.00

Kamenica n/Cir, MSKS
Stretnutie s občanmi

27.10., 11.00

Prešov, Aréna PSK
1. výročie otvorenia PSK Arény a pokus o rekord v nonstop 24-hodinovom korčuľovaní

27.10., 15.30

Prešov, PKO Čierny orol
Stretnutie s občanmi

27.10., 18.30

Sabinov, športová hala
Stretnutie s občanmi

26.10., 16.30

Bardejov, športová hala
Stretnutie s občanmi

26.10., 18.30

Raslavice, kultúrny dom
Stretnutie s občanmi

25.10., 15.30

Svidník, námestie/športová hala
Stretnutie s občanmi

24.10., 15.30

Stakčín, kultúrny dom
Stretnutie s občanmi

24.10., 18.00

Stropkov, Mestské kultúrne stredisko
Stretnutie s občanmi

23.10., 16.00

Lipany, mestská hala
Stretnutie s občanmi

23.10., 17.30

Stará Ľubovňa, športová hala
Stretnutie s občanmi

22.10., 15.00

Ubľa, kultúrny dom
Stretnutie s občanmi

22.10., 17.00

Snina, kultúrny dom
Stretnutie s občanmi

21.10., 14.00

Radvaň n/L, kultúrny dom
Stretnutie s občanmi

21.10., 17.00

Medzilaborce, kultúrny dom
Stretnutie s občanmi

21.10., 19.00

Čertižné, kultúrny dom
Stretnutie s občanmi

20.10., 16.00

Svit, kultúrny dom
Stretnutie s občanmi

20.10., 18.00

Poprad, kultúrny dom
Stretnutie s občanmi

19.10., 16.00

Kežmarok, kaska
Stretnutie s občanmi

19.10., 19.00

Spišská Stará Ves, kaska
Stretnutie s občanmi

18.10., 17.00

Levoča, kinosála
Stretnutie s občanmi

17.10., 13.00

Bratislava, rádio Aktual
Predvolebná diskusia

15.10.

Bardejov, športová hala Mier
Koncert pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

9.10.

Prešov, IPC
Konferencia Smart región a čistá energia

8.10.

Cernina, kultúrny dom
Festival tradičnej kultúry

7.10.

Pieniny, chata Lesnica
XXI. ročník Medzinárodného pieninského horského duatlonu Lesnica – Szczawnica a V. ročník cyklo-cross country

7.10.

Pstriná (okr. Svidník)
Slávnostná archijerejská liturgia

6.10.

Dukla - Svidník
73. výročie Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie

5.10.

Prešov, DJZ
Šarišanci, krst nového CD Difče počarovne

5.10.

Prešov, Solivar
25. výročie založenia Fakulty výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v PO, slávnostné zasadnutie Vedeckej rady

5.10.

Prešov, Úrad PSK
Deň Prešovského kraja

2.10.

Prešov, DJZ
Krídla túžby 2017 – slávnostné odovzdávanie ocenení spojené s koncertom bez bariér

2.10.

Prešov, IPC
Svetlo z východu, odborné fórum na tému religiózny turizmus v Prešovskom kraji

1.10.

Chmeľová (Bardejov)
Deň chleba – 18. Folklóre slávnosti

30.9.

Stará Ľubovňa
XXVI. Ľubovniansky jarmok, 725. výročie prvej písomnej zmienky o meste Stará Ľubovňa, Deň národov a národností PSK

30.9.

Malá Domaša (Vranov nad Topľou)
700. výročie 1. písomnej zmienky o obci Malá Domaša

27.9.

Stropkov, Kaštieľ
Podpis dodatku k Dohode o spolupráci PSK s Mestom Stropkov

25.9.

Prešov, PKO
26. výročie Dňa Nezávislosti Ukrajiny

24.9.

Prešov, reštaurácia Hviezda
Diskusia s kandidátmi na predsedu VÚC, ktorú organizuje časopis IMPRESO-Vidíme svet farebne

23.9.

Snina, dom kultúry
24. medzinárodný výtvarný festival Snina 2017, galavečer

23.9.

Kalinov
73. výročie oslobodenia obce Kalinov – prvej oslobodenej obce na území bývalého Československa

17.9.

Prešov, DJZ, VS
Predstavenie FS Vranovčan – ZBOHOM – tragikomédia vojny smejúca sa cez slzy

16.9.

Snina, futbalový štadión
Otvorenie novej celoročnej tréningovej a hracej plochy s umelou trávou pri príležitosti 90. výročia založenia futbalu v Snine a 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste Snina

10.9.

Svidník, skanzen
Deň ľudových tradícií a 22. ročník medzinárodnej súťaže Pirohy 2017

9.9.

Sitniky, Futbalový oddiel Sokol Sitniky
Otvorenie športového ihriska

9.9.

Prešov, prírodné kúpalisko Delňa
7. ročník – KOTLÍK OPEN 2017

9.9.

Bijacovce, kaštieľ
17. ročník – Deň sv. Huberta

4.9.

Prešov, DJZ
Sisa Sklovská - Koncert pre organ

4.9.

Prešov, DJZ
Kontrolný deň

2.9.

Štrbské Pleso
Hudobný festival Tatra Flowers

2.9.

Ruská Nová Ves (okr. Prešov)
Deň obce Ruská Nová ves pri príležitosti 615. výročia prvej 14.00 hod. písomnej zmienky o obci

1.9.

Prešov – 4 SPORT areál
Šarišan na Šarišu - 50. výročie FS Šarišan

29.8.

Kalinov – obecný úrad
Turistický pochod k sprístupnenej nemeckej pozorovacej veži, ktorá sa nachádza na štátnej hranici

27.8.

Štrba – športový štadión
Deň obce Štrba

27.8.

Kežmarok – Drevený artikulárny kostol
Organový koncert pri príležitosti 300. výročia. Pamiatky posvätenia Dreveného artikulárneho kostola

27.8.

Kežmarok – Kežmarský hrad – nádvorie
73. výročie SNP – kladenie vencov

27.8.

Humenné - Humenský archieparchiálny vikariat a Gréckokatolícka farnosť
300 rokov farského chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky

26.8.

Batizovce
Dni obce Batizovce

26.8.

Uzovce
Žniva – ukážka historických spôsobov žatvy

26.8.

Hrabkov
25. ročník hasičskej súťaže o Šarišský pohár