Ľudským a odborným prístupom sme spoločne dosiahli stabilitu a rozvoj pre všetky generácie Prešovského samosprávneho kraja

Ľudským a odborným prístupom sme spoločne dosiahli stabilitu a rozvoj pre všetky generácie Prešovského samosprávneho kraja

Môj osobný i profesionálny život je neoddeliteľne spätý s východným Slovenskom a s Prešovským krajom obzvlášť. K nášmu regiónu mám hlboké citové a osobné väzby. Žijú tu moji milovaní, priatelia, známi i spolupracovníci. Cítim sa osobne spätý s každým kútom Prešovského kraja, a preto vkladám do práce pre náš spoločný domov nielen všetky dlhoročné profesionálne skúsenosti, ale aj kus svojho srdca.

Vďaka dôvere obyvateľov nášho kraja som mal príležitosť stáť pri budovaní základov prešovskej regionálnej samosprávy. A vďaka tomu, že mi ľudia vyjadrovali dôveru opakovane, bol som aj pri tom, keď sme na dobre postavených základoch vytiahli stabilné oporné múry a položili spoľahlivú strechu. Spoločným úsilím sme sa stali najlepšie hospodáriacim krajom na Slovensku.

Tak ako v každej fungujúcej domácnosti, aj v Prešovskom samosprávnom kraji je stále veľa práce. Mám chuť, silu aj skúsenosti, aby som v nej pokračoval. V uplynulom období sa nám podarilo rozbehnúť mnohé užitočné projekty pre všetky generácie nášho kraja. Bude mi cťou, keď mi ľudia znova vyjadria dôveru a poveria ma, aby som v tejto práci pokračoval.

Pri riadení Prešovského samosprávneho kraja som ľudí nikdy neposudzoval podľa ich politického názoru, ale podľa toho, či sú ochotní pomáhať stabilite a rozvoju. Aj preto som vedel efektívne spolupracovať s celým zastupiteľstvom kraja a s každým starostom či primátorom, bez ohľadu na stranícke zafarbenie. Ľudský a odborný prístup k správe vecí verejných ochránil náš kraj od neplodných politických šarvátok a umožnil nám sústrediť všetky sily na jediný cieľ: stabilitu a rozvoj pre všetky generácie.

Touto cestou som vždy kráčal a chcem v nej aj naďalej pokračovať.
Peter Chudík

Pridajte sa ku mne na Facebooku

Prečítajte si ďalšie vydania Novín Prešovského kraja

Prvé vydanie Druhé vydanie

Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň kandidátom na funkciu predsedu samosprávneho kraja

Stiahnuť