Podporovatelia

Osobnosti verejného, spoločenského a kultúrneho života podporujú Petra Chudíka za predsedu PSK vo voľbách v sobotu 4. 11. 2017
Róbert Fico

Robert Fico

predseda vlády Slovenskej republiky

„Vláda Slovenskej republiky prijíma konkrétne rozhodnutia na podporu regiónov, a preto vo vedení samosprávnych krajov víta skúsených ľudí, schopných s vládou efektívne spolupracovať. Peter Chudík výsledkami svojej doterajšej práce v záujme rozvoja a stability regiónu ukázal, že je najlepším kandidátom na predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Som presvedčený, že spolu s kandidátmi na poslancov zastupiteľstva PSK tvoria tím, ktorý vie pre kraj a všetky generácie jeho obyvateľov urobiť veľa dobrých rozhodnutí. Preto vyjadrujem Petrovi Chudíkovi a kandidujúcim poslancom za SMER-SD moju plnú podporu.“

Kandracovci

Kandráčovci

hudobná skupina

„Peter Chudík je správny chlap! Ak sme potrebovali pomoc, nikdy neodmietol. Podporíme ho vo voľbách do VÚC 4. novembra.“

Drišlak

hudobná skupina

„Podporujeme Petra Chudíka vo voľbách do VÚC"

Kandracovci

T. Braslavská, L. Smaržíková, J. Tyčová

učiteľky Spojenej školy vo Svidníku

„Vďaka podpore PSK máme výborné podmienky na svoju prácu a žiaci príjemné a tvorivé prostredie. Vo voľbách podporíme Petra Chudíka ako kandidáta na predsedu PSK.“

Kandracovci

Norbert Frank

podnikateľ, Salaš u Franka, Stará Ľubovňa

„Urobil veľa pre rozvoj cestovného ruchu. Pomohol zachrániť dnes najnavštevovanejší hrad v Starej Ľubovni a sprístupniť ďalšie atraktívne objekty v Litmanovej, Červenom Kláštore, v Tatrách.“

Kandracovci

Michal Sýkora

starosta obce Štrba a predseda ZMOS

„Peter Chudík podporuje dobré myšlienky a potrebné riešenia. Vždy dodrží dohodnuté slovo, čo dnes nie je bežné ani samozrejmé.“

Kandracovci

Mária Mačošková

speváčka ľudových piesní, Potôčky, okres Stropkov

„Volím Chudíka pre jeho profesionalitu a veľké srdce, o čom svedčia jeho skutky, ale hlavne pre jeho hlboký ľudský vzťah k človeku.“

Kandracovci

Ladislav „Tatko“ Janiga

bývalý horský záchranár vo Vysokých Tatrách

„Má oddaný vzťah k horám a prírode nášho kraja. Županská profesia si vyžaduje tvrdú disciplínu a vytrvalosť ako má pán Chudík.“

Kandracovci

Radovan Pekár

hádzanársky reprezentant, Tatran Prešov, Prešov

„Za úspechmi Petra Chudíka je drina, nasadenie a veľký osobný vklad. Sú za ním hmatateľné výsledky, konkrétna podpora športu i mladej generácie. Držím mu palce!“

Kandracovci

Štefan Kocák st.

bývalý umelecký vedúci a choreograf FS Vranovčan, Vranov nad Topľou

„Peter Chudík sa výraznou mierou zaslúžil o rozvoj tradičnej ľudovej kultúry v  regióne. Vďaka jeho podpore funguje v Prešovskom kraji najviac detských, mládežníckych folklórnych skupín v rámci celého Slovenska.“

Kandracovci

Ján Popaďák

predseda Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku, Vranov nad Topľou

„Je pre nás morálnou podporou, osviežením i povzbudením. Je to človek na pravom mieste a veľmi si želám, aby to takto zostalo aj naďalej.“

Kandracovci

Michal Ľach

člen predstavenstva Chemosvit a.s., Svit

„Prešovský samosprávny kraj potrebuje rozumného lídra, župana s bohatými skúsenosťami, s nadhľadom a rozvahou, za ktorého hovoria výsledky jeho práce. Pre mňa je takouto osobnsťou už roky pán Peter Chudík.“

Kandracovci

Pavel Guman

predseda Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku, Prešov

„Podporuje kvalitu života aj nás – seniorov, za čo som mu veľmi vďačný. Má moju podporu.“ skupín v rámci celého Slovenska.“

Kandracovci

Štefan Bieľak

primátor mesta Spišská Belá

„Oceňujem jeho úprimný záujem o rozvoj kraja a partnerskú komunikáciu s obcami a mestami regiónu.“

Kandracovci

Peter Molčan

primátor mesta Sabinov

„Ústretovosť k ľuďom, vnímavosť k problémom, ale aj pragmatické riešenia v prospech kraja. To je pre mňa Peter Chudík.“

Kandracovci

Nadežda Sirková

starostka obce Ubľa

„Peter Chudík - človek pragmatický, mravne pevný so zmyslom pre zodpovednosť a čestnosť. Rozvoj kraja je jeho prioritou aj v tých najodľahlejších územiach, akým je aj okres Snina. Vďaka za pomoc pri zachovaní nemocnice, opravách škôl, ciest i ďalších aktivitách.“

Kandracovci

Michal Bartko

riaditeľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Svidník

„Peter Chudík je zárukou ďalšieho úspešného rozvoja kraja pod Duklou.“

Kandracovci

Ján Gondek

goral z Pienin, Lesnica

„Bez veľkých rečí pomáha rozvoju na Zamagurí, hlavne turizmu a tým rozvoju podnikateľského prostredia. Má môj obdiv i môj hlas.“

Kandracovci

Ján Ferenčák

primátor mesta Kežmarok

„Vážim si jeho dlhoročné skúsenosti, ale aj ochotu a odvahu začínať nové projekty. Máme spoločné zámery v prospech rozvoja Kežmarku.“

Kandracovci

Jozef Harabin

primátor mesta Spišská Stará Ves

„Oceňujem jeho osobný vklad pri realizácii cezhraničnej spolupráce, ale najmä v rozvoji cestnej siete.“

Kandracovci

Boris Hanuščák

primátor mesta Bardejov

„Kontinuita, skúsenosti, dosiahnuté výsledky. Kraj pod jeho vedením nielen rozvíja a podporuje svoje priame kompetencie, ale výrazne pomáha obciam i mestám regiónu.“

Kandracovci

Jana Vaľová

poslankyňa NR SR a primátorka mesta Humenné

„Keďže za Petra Chudíka už dlhodobo hovoria výsledky jeho práce a je zárukou toho, že svoje sľuby občanom aj splní, patrí mu aj moja podpora.“